1% podatku dla OSP Łodygowice

Apelujemy o wspólne zaangażowanie się ludzi dobrej woli w kampanię „1% podatku dla OSP Łodygowice”.

Zachęcamy strażaków, członków rodzin, właścicieli i pracowników firm, zakładów oraz sympatyków i przyjaciół strażackiej braci o przekazanie 1% podatku na rzecz OSP Łodygowice. Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym. Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesienie się do naszego apelu.

Pomagając strażakom ochotnikom – pomagasz sobie !

Dane do wpłaty na rzecz OSP Łodygowice:

KRS OSP ŁODYGOWICE: 0000314538