Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

W dniach od 6 do 28 marca 2017 4 druhów z naszej jednostki brało udział w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP organizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Na realizacje programu szkolenia przewidziano 126 godzin dydaktycznych. Kursanci zostali przeszkoleni m.in. w tematach takich jak:

struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, musztra, podręczny sprzęt gaśniczy oraz ratowniczy, armatura wodna, drabiny, sprzęt mechaniczny, ubrania, agregaty prądotwórcze i oddymiające, sprzęt ochrony dróg oddechowych, podstawy fizykochemii spalania, spalania wybuchowe, materiały niebezpieczne, sorbenty, podstawy organizacji akcji gaśniczej, taktyka zwalczania pożarów, ewakuacja, wypadki drogowe, pierwsza pomoc i wiele innych zagadnień z prowadzenia działań podczas klęsk żywiołowych.

Kursanci aby zostać zakwalifikowanym na kurs musieli pozytywnie zaliczyć badania lekarskie. W trakcie kursu przeprowadzono ćwiczenia w komorze treningowej w KM PSP w Bielsku-Białej.

Warto dodać iż nasz podział jednostki operacyjno technicznej w tym roku zwiększył się o sześciu wykwalifikowanych strażaków którzy ukończyli ww szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Dziękujemy KP PSP w Żywcu za możliwość przeszkolenia strażaków z OSP Łodygowice oraz liczymy na dalszą współpracę.