Regulamin I Manewrów Ratowniczo-Gaśniczych w Łodygowicach

1. Organizatorem manewrów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach.
2. Jednostki zgłaszają swój udział poprzez wysłanie wiadomości e-mail:
[email protected] w treści wiadomości wpisując „OSP (nazwa jednostki) zgłasza się do udziału w manewrach”. Organizator w wiadomości zwrotnej poinformuje o zakwalifikowaniu się jednostki.
3. Ilość zespołów biorących udział jest ograniczona (udział bierze 12 zastępów). Decyduje kolejność zgłoszenia. W manewrach mogą uczestniczyć tylko jednostki z terenu powiatu żywieckiego.
4. Manewry odbędą się 25 lutego 2023. Zbiórka jednostek biorących udział
o godz. 13:00 w Łodygowicach na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury
znajdującego się przy ul. Plac Wolności 5.
5. Wpisowe wynosi 150 zł. Wpłatę należy dokonać do 10 lutego 2023 na konto
OSP Łodygowice o nr 75813700090000029920000010 Bank Spółdzielczy w
Żywcu. W tytule wpisując „Opłata wpisowa + nazwa jednostki”.
6. Wymagany jest przyjazd samochodem GBA lub GCBA, na którym znajdują
się cztery aparaty ochrony dróg oddechowych, hydraulika m.in. zestaw combi.
7. Wszyscy druhowie biorący udział muszą mieć ważne badania lekarskie
pozwalające na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz kursy adekwatne
do funkcji w zastępie.
8. Obowiązuje ubiór dostosowany do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych
9. Na starcie każdy zespół otrzyma tabele czasów startu, dojazdu do miejsca
gdzie odbędzie się założenie .
10. Na wykonanie założenia zespół ma 20 minut. O upływie czasu poinformuje
sędzia.
11. Podczas poruszania się po drogach publicznych obowiązują przepisy ruchu
drogowego.
12. Zabrania się z korzystania z sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, chyba że
organizatorzy wydadzą taką dyspozycje.
13. Zadania będą oparte na ogólnej wiedzy z zakresu działań ratowniczo-
gaśniczych i KPP.
14. Udział w manewrach jest dobrowolny.
15. Organizatorzy nie odpowiadają prawnie jak i finansowo za szkody, które
zostaną wyrządzone przez któregokolwiek członka grupy.
16. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholów.
17. Inne przypadki nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Kontakt: druh Łukasz Marek tel. 512693088