#9 – Plama substancji ropopochodnej

27.01.2021 – Łodygowice, droga S1 / ul. Kasztanowa

O godz. 13:25 interweniowaliśmy na drodze S1 oraz ul. Kasztanowej w Łodygowicach, na których rozlana była substancja ropopochodna. Z uwagi na obecność substancji na obu pasach ruchu drogi S1 w kierunku Żywca na czas działań trasa została zamknięta. Nasze działania polegały na usunięciu substancji przy pomocy dyspergentu. W interwencji uczestniczył również zastęp GCBA Scania z JRG Żywiec.