Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne na terenie Łodygowic gotowe do użycia!

Drodzy mieszkańcy, AED zostały zamontowane na budynkach w naszej miejscowości. Pierwszy z nich na budynku Gminnego Ośrodka Kultury natomiast drugi na budynku Urzędu Gminy. Urządzenia zostały zamocowane dzięki Eco Team Service Sp. z o.o.

AED znajdują się w chroniących je przed warunkami atmosferycznymi kapsułach. Kapsuły te zamontowane są w miejscach objętych monitoringiem, posiadają podświetlenie i alarm wyzwalany podczas otwarcia kapsuły.
Otwarcie kapsuły polega na energicznym przekręceniu pokrywy w lewo co umożliwia dobycie urządzenia AED. Następnie otwieramy pokrowiec i włączamy urządzenie zielonym przyciskiem. Dalej urządzenie AED będzie nas prowadzić przez cały proces ratowania życia.
 
Z uwagi na obostrzenia epidemiczne szkolenie dla mieszkańców odbędzie się w późniejszych terminach, natomiast dla zwiększenia świadomości dotyczącej użycia urządzenia zamieszczamy poglądowe filmy. W przypadku wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub poprzez facebooka.