Ćwiczenia Gminne – Dworek Góralski

W dniu 26 marca o godz. 9:23 nasza jednostka została zaalarmowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Żywcu o pożarze w Dworku Góralskim w Łodygowicach. Natychmiast do akcji wyruszył zastęp 709s22 GBA – Rt 2,5/24 Renault Midlum. Po wstępnym rozpoznaniu przez dowódce ustalono iż pożarem objęta jest cześć hotelowa na 1 piętrze. W wyniku pożaru materiałów syntetycznych dochodzi do silnego zadymienia które rozprzestrzenia się na dalszą część hotelową. Część gości mimo trudnych warunków pożarowych ewakuuje się na wydzieloną pożarowo klatkę schodową i opuszcza obiekt. Personel hotelu potwierdza, że 4 osoby pozostały w swoich pokojach i nie mogą ich opuścić (kontakt telefoniczny). Pozostali goście z części hotelowej nie objętej pożarem oraz osoby z personelu nie biorące udziału w ewakuacji opuściły obiekt i udały się do wyznaczonego miejsca wg. wewnętrznej procedury ewakuacyjnej….
Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń których tematem było sprawdzenie warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiekcie restauracyjno-hotelowym.
Przećwiczono następujące cele przyjęte przy w/w postępowaniu działań:
– sprawdzenie systemu powiadamiania, alarmowania i organizacji łączności podczas prowadzonych działań;
– doskonalenie metod współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łodygowice podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;
– sprawdzenie przygotowania strażaków do prowadzenia działań ewakuacyjnych i gaśniczych
w zadymionym budynku;
– sprawdzenie wyszkolenia podczas udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej;
– kontrola możliwości zaopatrzenia wodnego;
– sprawdzenie planu postępowania pracowników w sytuacji pożarowej;
– zapoznanie z obiektem strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Łodygowice na wypadek prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na w/w obiekcie
Warto dodać iż budynek Dworek Góralski jest obiektem strategicznym na terenie Łodygowic (pod względem architektury budowy oraz możliwości maksymalnego przebywania w obiekcie ok. 750 osób jednocześnie).
Dla Nas ochotników bardzo ważnym aspektem ćwiczeń była obszerna możliwość zapoznania się z obiektem za co serdecznie dziękujemy właścicielowi. Dziękujemy pozostałym jednostką za możliwość współdziałania.