Ćwiczenia gminne

Podczas trwania imprezy masowej dochodzi do wybuchu w jednym z pomieszczeń w „szkolnej” części budynku, gdzie składowane były butle gazowe dla gastronomii. Jednocześnie prowadzony jest pokaz ogni sztucznych, który po wybuchu pozostaje niekontrolowany i dochodzi do zaprószenia ognia na najwyższej części dachu. Spadające ognie sztuczne zapalają ściółkę w parku. Wybuch naruszył część budynku. Świadkowie zdarzenia niezwłocznie zawiadamiają o zdarzeniu straż pożarną.

Tak w pigułce przedstawiał się scenariusz Ćwiczeń Gminnych zorganizowanych przez Komendanta Gminnego 29 listopada 2016 na terenie Obiektu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP z terenu Gminy – OSP Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze oraz Bierna.

Celem ćwiczeń było m.in.:

 

  • Praktyczne sprawdzenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łodygowice, poziomu wyszkolenia oraz działania środków łączności w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego.
  • zapoznanie ćwiczących z obiektem w tym: dojazd do obiektu, drogi przeciwpożarowe, zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru (hydranty, cieki wodne, rzeki, zbiorniki przeciwpożarowe).
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia, kierowania i koordynacji działań ratowniczych.
  • przeprowadzenie ćwiczeniowej ewakuacji osób poszkodowanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu oraz ich zabezpieczeniu wg procedur do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego.
  • Przeprowadzenie symulacji akcji ratowniczo-gaśniczej w obiekcie, pozwalającą na przeprowadzenie działań zabezpieczających i ewakuacyjnych, działań z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz działań gaśniczych w oparciu o przygotowany epizod.
  • skontrolowanie prowadzonej korespondencji radiowej pomiędzy członkami Ochotniczych Straży Pożarnych biorącymi udział w ćwiczeniach.

Po niespełna godzinie cel ćwiczeń został osiągnięty.

ZDJĘCIA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PORTALU ZYWIEC112.