Ćwiczenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego

W dniu 3 czerwca przeprowadziliśmy w naszej jednostce ćwiczenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa technicznego.

Początkowo przeprowadzone zostały wykłady na temat postępowania ‘urazowego’ z poszkodowanymi oraz zasad organizacji i bezpieczeństwa strażaków podczas akcji ratowniczych. Następnie ćwiczyliśmy w pomieszczeniach naszej remizy badanie ogólne i urazowe poszkodowanego oraz przekładanie poszkodowanych na deskę ortopedyczną.

Kolejnym punktem ćwiczeń były zajęcia na placu przed remizą prowadzone w formie wykładów. Ćwiczyliśmy zabezpieczanie miejsca zdarzenia, sprawne i przemyślane stworzenie pola sprzętowego, a także bardzo ważną na miejscu akcji komunikację wszystkich ratowników. Oczywiście mając do dyspozycji pojazdy już wyeksploatowane przypominaliśmy sobie techniki uwalniania osób zakleszczonych w pojazdach przy pomocy urządzeń hydraulicznych.

Ostatni etap ćwiczeń zakładał symulowany wypadek drogowy na terenie naszej miejscowości. Zgodnie z założeniem kierujący samochodem osobowym utracił panowanie na pojazdem i uderzył w drzewo. W samochodzie znajdowało się dwoje poszkodowanych.