Dofinansowanie w ramach Małych Projektów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach

W ostatnich dniach marca zakończyliśmy realizować projekt unijny. Dziś dopiero udało się nam znaleźć trochę czasu i napisaliśmy krótkie podsumowanie działań w ramach projektu:

Dofinansowanie w ramach Małych Projektów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach.

W lipcu 2014r. po ogłoszonym naborze wniosków w ramach Małych Projektów przez Lokalną Grupę Działania Żywiecki Raj zrodził się pomysł napisania projektu mającego na celu ożywienie życia kulturalnego i sportowego mieszkańców Gminy Łodygowice poprzez stworzenie warunków do organizowania imprez kulturalnych w sali biesiadnej, stworzenie miejsc ukazujących dobytek historyczny oraz organizację imprez sportowych i kulturalnych mających za zadanie kultywowanie tradycji i integruję społeczności lokalnej. Projekt także przyczyni się rozwój społeczności lokalnej, zachowanie dobytku historycznego oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Jak zwykle bywa pogodzenie pisania wniosku o dofinansowanie z życiem zawodowym i prywatnym nie jest łatwym zadaniem. Ale kilka zarwanych nocy, dwa dni urlopu sprawiły że niespełna godzinę przed zakończeniem czasu na składanie wniosku napisany przez skarbnika naszej jednostki projekt pt „Nie tylko gasimy pożary – OSP Łodygowice w trosce o rozwijanie turystyki i aktywności społeczności lokalnej oraz promowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez stworzenie miejsc ukazujących dobytek historyczny oraz pozwalających na organizowanie imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną „ wniosek trafił do siedziby LGD.
Niespełna dwa tygodnie później wpłynęła do nas informacja o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku przez LGD oraz o przekazaniu go do dalszej analizy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Uciekający czas na realizację projektu oraz szeroki zakres prac do przeprowadzenia skłonił Zarząd OSP do podjęcia niektórych działań w ramach projektu pomimo braku decyzji z Katowic. Po długich oczekiwaniach na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dotacji – udało się – w piątek 23.01.2015r. przedstawiciele naszej jednostki udali się do Katowic – do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Setki podpisów i parafek na umowie dały nam zielone światło do dalszych działań w ramach projektu, które szczegółowo zostały opisane w dalszej części artykułu.
I tak w ramach projektu zorganizowano w dniu 04.10.2014r. dla mieszkańców całej gminy Łodygowice Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach w sumie wzięło 13 drużyn z terenu naszej gminy, które wcześniej w jednostkach OSP szkoliły się i ćwiczyły. W ramach projektu zakupiono nagrody w postaci plecaków turystycznych dla młodzieży, która zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej, zakupiono puchary oraz ugotowano strażacką grochówkę dla uczestników i kibiców. Kolejnym działaniem w ramach projektu był remont muru oporowego wokół remizy oraz wykonanie na nim osi historycznej. W ramach tego działania zlecono firmom zewnętrznym położenie nowego tynku na murze oraz odtworzenie i wydrukowanie na materiale odpornym na warunki atmosferyczne odnalezionych przez strażaków starych zdjęć. Następnie zdjęcia te zostały przymocowane do muru i stworzyły oś historyczną naszej jednostki, ukazując szereg najważniejszych wydarzeń z niespełna 120 letniej historii OSP Łodygowice. W ramach tego działania przeszukano również pomieszczenia w celu odnalezienia starych pucharów zdjęć, które w dalszej kolejności włożono do gablot zakupionych w ramach projektu. Gabloty zostały zamocowane w Sali biesiadnej OSP Łodygowice, natomiast materiały zebrane w nich prezentują dobytek i bogate dziedzictwo historyczne naszej jednostki. Na sali biesiadnej zamocowano również tablo oraz zrobiono kącik pamięci historycznej. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stało się dla nas zielonym światłem do podjęcia dalszych działań w ramach projektu. W kolejnym działaniu w ramach projektu zakupiono wyposażenie Sali biesiadnej – zastawę stołową dla 120 osób, chłodnię, kuchnię gazowo – elektryczną oraz zmywarkę. Tak wyposażona sala stała się idealnym miejscem do organizowania spotkań mających na celu integrację społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji i historii góralskiej. Pierwsze spotkania powyższego cyklu odbyły się już w ramach projektu:
• w dniu 21.12.2014r. w sali biesiadnej został zorganizowany jarmark Bożonarodzeniowy z degustacją potraw wigilijnych oraz prezentacją tradycyjnych, ręcznie wykonanych ozdób i stroików świątecznych . Przygotowaniem potraw zajął się partner projektu – Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łodygowic, stroiki przygotowały Panie z KGW oraz mieszkańcy.
• W dniu 08.02.2015r. nastąpiło otwarcie sali w formie ogólnodostępnej biesiady przy tradycyjnej potrawie żurku przygotowanym przez partnera projektu – Panie z KGW Łodygowice.
Ostatnim działaniem w ramach projektu było wykonanie mapy z atrakcjami turystycznymi sportowymi i rekreacyjnymi na terenie Gminy Łodygowice na placu przy remizie OSP Łodygowice. W dniu 29.03.2015r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie mapy przez uczestników pieszej wędrówki na Magurkę, która również została zorganizowana w ramach projektu. Piesza wędrówka masywem Czupla i Magurki, wzdłuż obszaru Natura 2000 ma na celu rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zachowania pro-ekologiczne i pro-środowiskowych. W ramach wędrówki na szczycie Magurki wszyscy uczestnicy zapalili ognisko, przy którym wspólnie smażyliśmy kiełbaski.
Wszystkie powyższe działania w ramach projektu przyczyniły się do integracji społeczności lokalnej. Strażacy, Panie z KGW oraz inni partnerzy w ramach projektu wnieśli wkład własny w postaci 240 godzin pracy woluntarystycznej. Projekt przyczynił się do rozwijania zdrowego trybu życia, zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego, promocji lokalnego folkloru, zwyczajów, tradycji, gwary góralskiej a także stworzył warunki do promocji produktu lokalnego, kultury i tradycji.