Gminne ćwiczenia jednostek OSP

W dniu 4 czerwca 2018 roku o godz. 18:40 w Łodygowicach, na terenie Zamkowo-Parkowym odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łodygowice, zorganizowane przez Komendanta Gminnego OSP. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas wypadku samochodowego oraz pożaru budynku przy niesprawnej sieci hydrantowej.

W ćwiczeniu uczestniczyły cztery jednostki OSP z terenu naszej gminy a mianowicie: OSP Łodygowice, OSP Pietrzykowice, OSP Zarzecze, OSP Bierna oraz JRG Żywiec.

Jednostki do działań zadysponowane zostały przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Żywcu poprzez system selektywnego uruchomienia syren alarmowych.

Cele główne ćwiczeń to:

    1. Sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomu wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego sprzętu silnikowego.
    1. Sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo – gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniu, zmierzających do możliwie najszybszego udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku oraz zlokalizowania źródła pożaru.
    1. Budowa zaopatrzenia wodnego z rzeki.

Przećwiczono system dostarczania wody z rzeki, w przypadku awarii sieci hydrantowej. Dowódca akcji na miejsce zadysponował pompę wysokiej wydajności która usytuowana była w punkcie czerpania wody na ul. Tartacznej. Pobrana woda była tłoczona do stanowiska wodnego zlokalizowanego w parku, skąd zassana woda była tłoczona do samochodów gaśniczych i dalej na źródło pożaru.

Końcowego podsumowania i oceny przebiegu ćwiczeń dokonali przedstawiciele z KP PSP w Żywcu oraz obserwatorzy z sąsiednich Jednostek OSP. Ocena była pozytywna.

Hello