INSPEKCJA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

Dziś o godzinie 11:10 miała miejsce inspekcja gotowości operacyjnej realizowana przez zespół inspekcyjny z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Podczas inspekcji zostało sprawdzone alarmowanie naszej jednostki oraz czas wyjazdu zastępu, gotowość operacyjna naszych strażaków, ich wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, a także uprawnienia w zakresie kwalifikacji ratowniczych i uprawnień do obsługi sprzętu. Kontroli podlegały również aktualne badania lekarskie.

Kolejnym etapem kontroli był stan techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu łączności oraz pozostałego sprzętu ratowniczego. Ponadto sprawdzano czy na naszych pojazdach znajduje się wymagana dokumentacja, m. in. dokumentacja operacyjna i odwodowa, mapa terenu działania, dane radiowe czy instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR.

Jedną z części inspekcji było wykonanie założonego ćwiczenia. Postawione przed nami scenariusze zakładały pożar samochodu oraz pożar w fazie rozgorzenia na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego.

Cała inspekcja wypadła bardzo pozytywnie. Zespół inspekcyjny oceniając poszczególne elementy przyznał nam łącznie 48 pkt na 50 możliwych do zdobycia. Cieszymy się z takiego wyniku, gdyż świadczy to o pełnej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych naszej jednostki.

zdj. poglądowe – Wioleta Kania