Inspekcja gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach

W dniu 28.10.2015r. o godz. 9:59 zostaliśmy zaalarmowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Żywcu, które przekazało nam informacje o zadymieniu w bibliotece gminnej – tak właśnie rozpoczęła się inspekcja gotowości operacyjnej prowadzonej przez KP PSP Żywiec.

Po dotarciu na miejsce nastąpiło sprawdzenie aktualnych uprawnień, badań lekarskich, wyposażenia w odzież specjalną, środki ochrony osobistej i ekwipunek osobisty oraz przekazanie dowódcy informacji dotyczących założeń ratowniczo – gaśniczych.

Równocześnie do zrealizowania mieliśmy trzy założenia. Pierwsze obejmowało zadymienie w bibliotece gminnej, gdzie ratownicy w aparatach ochrony dróg oddechowych weszli do budynku z linią gaśniczą w celu zlokalizowania źródła ognia i przeszukaniu pomieszczeń. Drugie założenie dotyczyło sprawienia drabiny D10W na dach biblioteki i podanie prądu wody na palące się poszycie dachowe. Natomiast trzecie założenie to pożar suchej trawy na pobliskiej działce z wykorzystaniem mostków przejazdowych. W tej części inspekcji brały udział dwa nasze samochody (GBA-Rt Renault, GBA Magirus) i 11 druhów. Po omówieniu założeń wróciliśmy do remizy.

To jednak nie koniec naszej inspekcji. Następny etap dotyczył sprawdzenia stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu łączności oraz innego sprzętu ratowniczego. Ocenie podlega także sprawdzenie dokumentacji operacyjnej, odwodowej, ewidencji członków, danych radiowych oraz posiadanie mapy terenu działania i instrukcji przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podsumowując całą inspekcje gotowości operacyjnej, komisja przyznała nam pełną ilość punktów z każdego ocenianego elementu. Łączna ilość pkt to 50/50, co bardzo cieszy i jeszcze bardziej mobilizuje nas do działania.

Jesteśmy w pełni gotowi na niesienie pomocy, ratowanie życia i mienia!