Jubileusz 120lecia istnienia OSP w Łodygowicach

Niezwykle uroczysty i podniosły charakter miały obchody 120 lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach.

Ponad dwustu druhów ze wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Łodygowice oraz zaprzyjaźnionych jednostek zjechali 16 października do Łodygowic z bliższej i dalszej okolicy, aby wspólnie świętować ten imponujący swoją wielkością jubileusz.

Strażacy, którzy biorąc udział w akcjach pracują zazwyczaj w trudnych warunkach, pocie, znoju, ogniu i brudzie – dziś wystąpili w paradnych, galowych mundurach.

Niedzielną uroczystość rozpoczął przemarsz zastępów ochotników, pod dowództwem mł.asp. Marcina Matlaka, spod budynku GOK w Łodygowicach do pobliskiego kościoła pw. Szymona i Judy Tadeusza. Marszowi towarzyszyła muzyka tutejszej orkiestry dętej, za którą podążały poczty sztandarowe, pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście wśród których byli m.in. Pani poseł na sejm RP Małgorzata Pępek, członkowie Zarządu Wojewódzkiego w osobach st. bryg.w st. spocz. Stanisław Kuliński, dh Stanisław Kucharczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Zieliński, komendant powiatowy PSP w Żywcu bryg. Andrzej Graca, dowódca JRG w Żywcu mł.bryg. Paweł Górny, starosta Powiatu Żywieckiego Andrzej Kalata wraz z wicestarostą Stanisławem Kucharczykiem, wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera, przewodniczący Rady Gminy Czesław Wandzel.

Wśród przybyłych jednostek strażackich byli druhowie z OSP: Bierna, Żabnica, Meszna, Żywiec-Sporysz, Trzebinia, Kocierz Moszczanicki, Buczkowice, Sienna, Sopotnia Wielka, Łaziska Średnie, Słotwina, Gogolin, Pietrzykowice, Zarzecze, Kalna, Lipowa, Wieprz, Międzybrodzie Bialskie, Milówka, Radziechowy, Filipów, Kobiernice, Jawiszowice, Gilowice, Czernichów, Wilkowice, Międzybrodzie Żywieckie, Rybarzowice, Leśna.

Wprowadzenie pododdziałów na plac uroczystości, który znajdował się w Zespole Zamkowo-Parkowym w Łodygowicach i złożeniu meldunku przez dowódcę rozpoczęło drugą część uroczystości.

„Uważam strażaków poniekąd za Apostołów dobroczynności i miłosierdzia, za tych którzy przychodzą nie tylko z ratunkiem, ale niosą pociechę cierpiącym”

Tymi słowami prezes OSP Łodygowice dh Tomasz Góra powitał wszystkich zgromadzonych gości. Prezes przypomniał pokrótce historię OSP oraz istotę działalności opierającą się na działaniu „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Podkreślił on fakt bezinteresownej i wzmożonej pracy jednostki na rzecz społeczeństwa, bezpieczeństwa i ochrony pożarowej akcentując również to, aby nie zapominać o osobach, które w ciągu minionych stu dwudziestu lat zasłużyły się dla jednostki OSP Łodygowice w sposób szczególny.

Historycznym momentem uroczystości było pożegnanie starego sztandaru OSP Łodygowice nadanego w 1996 roku oraz nadanie nowego sztandaru jednostce. Po odczytaniu przez dh Stanisława Kucharczyka aktu nadania nowego sztandaru został on przekazany pocztowi sztandarowemu w osobach dh Krzysztof Kubica, dh Kazimierz Pietraszko, dh Janusz Okrzesik.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Dekoracji dokonał st. bryg.w st. spocz. Stanisław Kuliński, dh Stanisław Kucharczyk oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Zieliński.

LISTA ODZNACZONYCH DRUHÓW

 Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa

dh Tadeusz Mieszczak

dh Kazimierz Pietraszko

Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa

dh Barbara Maślanka

dh Alicja Góra

dh Tomasz Góra

dh Jarosław Juraszek

dh Bartłomiej Loranc

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa

dh Krzysztof Kubica

Wzorowy Strażak

dh Anna Hulboj

dh Michał Barcik

dh Maksymilian Czerwiński

dh Wojciech Nikiel

dh Bartłomiej Kubica

dh Wojciech Michalski

 

 Po wręczeniu odznaczeń przyszła pora na wystąpienia zaproszonych gości, które nie miały końca. Wszyscy serdecznie gratulowali zaszczytnego jubileuszu dziękując za zaangażowanie w pracę społeczną, iż pomimo upływu czasu wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń. Na ręce Prezesa OSP Łodygowice złożono liczne listy gratulacyjne oraz upominki.

Na zakończenie Prezes podziękował serdecznie wszystkim gościom za przybycie, uświetnienie uroczystości, a przede wszystkim za wsparcie działań OSP. Wyraził on również wdzięczność wszystkim druhom za codzienne zaangażowanie w tworzeniu jednostki, mieszkańcom Łodygowic, wszystkim sponsorom i darczyńcom za docenienie tej działalności czego wyrazem było ufundowanie nowego sztandaru. Życzenia  pomyślności, sił i zdrowia do dalszej pracy i działalności społecznej w Straży Pożarnej zakończyły podziękowania Prezesa.

Uroczystość była okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań, ale także do wyznaczenia sobie nowych zadań i obowiązków, które niesie ze sobą codzienność czego wyrazem była zapowiedź rychłego poświęcenia nowego samochodu dla jednostki.

Na zakończenie wszyscy goście oraz druhowie zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć Galeria zdjęć.