Szkolenie na nowym odcinku drogi ekspresowej S-69

W dniu 23.07.2015r. o godz. 17:30 udaliśmy się dwoma samochodami GLM Ford oraz SLRR Land Rover do JRG Żywiec w celu uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu zapoznanie strażaków z nowym odcinkiem drogi ekspresowej S-69.
Planowane w dniu 24.07.2015r. otwarcie odcinka droga S-69 o długości 9,41 km znacznie skróci przejazd z Bielska do Żywca oraz ułatwi komunikację przyległych gmin. Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej.

Po krótkim zapoznaniu z tematem szkolenia wspólnie z jednostkami OSP Leśna, OSP Sienna, OSP Lipowa, OSP Ostre, OSP Żywiec – Oczków, OSP Żywiec – Moszczanica, OSP Żywiec – Sporysz, OSP Pietrzykowice przejechaliśmy spokojnie odcinek drogi S-69 od węzła Soła do węzła Buczkowice, zatrzymując się w newralgicznych miejscach i omawiając zagrożenia, które niosą te miejsca. Podczas szkolenia, zostaliśmy zaznajomieni z przejściami i bramami awaryjnymi. Przeprowadziliśmy także próbę demontażu barier na przejazdach awaryjnych. Dziękujemy st. bryg. Józefowi Pietraszko z KP PSP Żywiec za przeprowadzenie szkolenia i przekazanie cennych informacji. Możliwość przejazdu drogą przed otwarciem, zapoznanie jednostek OSP z zagrożeniami jak i z infrastrukturą S-69 (węzły drogowe, wiadukty, drogi przyległe do drogi ekspresowej; bramki ewakuacyjne oraz z inne możliwości dojazdu do zdarzenia na S-69); ocena miejsc, w których można podjąć zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pozwolą nam w razie zagrożenia szybciej dojechać do miejsca zdarzenia oraz skuteczniej nieść pomoc.