• 2016

  Zakup samochodu MERCEDES SPRINTER.

 • 2012

  Generalny remont sali bankietowej.

 • 2009

  Zakup samochodu GBA RENAULT.

 • 2003

  Zakup samochodu SLRR UAZ.

 • 2002

  Zakup samochodu GLM FORD.

 • 1999

  Zakup samochodu GBA MAGIRUS.

 • 1971

  Udekorowanie sztandaru złot odznak: Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej.

 • 1971

  Zakupiono motopompę POLONIA M800.

 • 1966

  Zakupiono samochód Żuk LGM.

 • 1964 -1972

  Dobudowano piętro gdzie umieszczono pokój zarzdu, świetlicę, klatkę schodową i węzeł sanitarny.

 • 1962

  Udekorowanie sztandaru Złotym Znakiem Zwizku

 • 1962

  Zakup samochód pożarniczy SGHB na podwoziu STAR 25 oraz motopompę POLONIA M800

 • 1961

  Jednostka otrzymała typowy sztandar wykonany zgodnie z postanowieniami nowego statutu.

 • 1955

  Zakupiono samochód z autopomp na podwoziu STAR 20.

 • 1952

  Wybudowano dyżurkę, magazyn paliw, łaźnię, wieżę i założono centralne ogrzewanie.

 • lata 50-te

  Pojawia się myśl wybudowania remizy przy ulicy do Żywca.

 • 1946

  Uroczyste przekazanie sztandaru dla OSP Łodygowice

 • 1945

  Zakup samochodu Stayer, oraz sikawki Magirus

 • 1925

  Zakup sikawki motorowej – FLORIANKI oraz samochodu marki Chewrolet – którego ochrztczono pod nazw GROM

 • 1913

  Rozpoczęcie budowy strażnicy – obecnie Domu Strażaka.

 • 1901

  Zakup drugiej sikawki.

 • 1900

  Założenie orkiestry.

 • 1899 - 1905

  Budowa pomieszczeń na sikawkę i siedziy Towarzystwa.

 • sierpień 1897

  Zakup pierwszej sikawki.

 • 1987

  Zwołanie pierwszego Walnego Zebrania Towarzystwa.

 • grudzień 1896

  Opracowanie Statutu Straży i wysłanie go do Lwowa w celu zatwierdzenia.

 • 1896

  Wybuch pożaru obok drewnianego kościoła, pierwsza próba utworzenia grupy przeciwpożarowej.