OSP Łodygowice nominowana do Florianów 2017!!!

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów
Głównym przesłaniem konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Do Konkursu finalnie wpłynęło 375 zgłoszeń z całej Polski!

Kapituła Konkursu nominowała do FLORIANÓW 54 inicjatywy oraz trzech najlepszych pracodawców zgłoszonych przez uczestników Konkursu.

OSP Łodygowice zgłosiła zrealizowany projekt przez druhów MDP pt. „Ochotnicza Straż Pożarna jako wolontariat”. Zostaliśmy nominowani w kategorii kultura i tradycja.

Poniżej krótka informacja na ten temat dzięki uprzejmości Radia Bielsko.

http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/licza-na-floriana/33117