Październikowe szkolenia z pożarów wewnętrznych

Październikowe zbiórki szkoleniowe poświeciliśmy tematyce pożarów wewnętrznych. Przypominaliśmy operowanie prądami wody w pożarach, techniki poruszania się z linią wężową oraz współpracę strażaków w rocie. Rozwój pożaru, zachodzące w nim zjawiska i pojawiające się w pożarze zagrożenia zobrazowały nam zajęcia z wykorzystaniem modelu domku ogniowego (ang. dolls house) Ponadto na jednej ze zbiórek realizowane były scenariusze zakładające pożar w budynku, gdzie nasi strażacy ćwiczyli w zadymionych pomieszczeniach.