Przerwany gazociąg

W dniu 3 kwietnia o godz. 11:23 zostaliśmy zaalarmowani przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Żywcu. Zgłoszenie dotyczyło przerwanego gazociągu na ul. Jaworowej w Łodygowicach, który uszkodziła wykonująca prace ziemne koparka. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej informację potwierdzono. Niezwłocznie przystąpiono do zabezpieczenie miejsca zdarzenia, rozwinięciu linii gaśniczej oraz ewakuacji osób z posesji. Równocześnie strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych prowadzili działania mające na celu likwidację wycieku przy pomocy zaciskarki do rur. W trakcie działań cały czas monitorowano granice strefy wybuchowej przy pomocy detektora wielogazowego oraz wyznaczono strefę niebezpieczną, której początkowe rozprzestrzenianie ograniczano prądem rozproszonym. Po ok 45 min. teren działań został przekazany przybyłemu na miejsce pogotowiu gazowemu. W działaniach udział brały jednostki: JRG Żywiec (GBA Renault, SRt Steyr, SLRchem Mercedes), OSP Łodygowice (GBA Renault), Pogotowie Gazowe, Policja.