Realizacja projektu unijnego – 30.01.2015

W związku z realizacją projektu unijnego związanego z kultywowaniem tradycji i historii zwracamy się z prośbą do wszystkich osób posiadających w swoich zbiorach informacje historyczne dotyczące naszej jednostki (zdjęcia, daty bądź opisy wydarzeń itp) o udostępnienie oraz przesłanie w postaci skanu tych informacji, bądź też o kontakt telefoniczny.

tel. 33 8631907 / 572 631 907
e-mail: [email protected]