Szczególne środki bezpieczeństwa w związku z konferencją COP 24 w woj. śląskim i Krakowie

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa. Stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w związku z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) i będzie obowiązywać przez okres jej trwania (od 26 listopada od godziny 00:00 do 15 grudnia do godziny 23:59).

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

źródło: www.mswia.gov.pl

W związku z powyższym w naszej jednostce, jako jednej z kilku w naszym powiecie wyznaczonej przez KP PSP w Żywcu, przez cztery doby w terminie od 1-16 grudnia 2018 r. będzie miał miejsce stan podwyższonej gotowości bojowej. Celem takiego postępowania jest zapewnienie podjęcia ewentualnych interwencji związanych z wydarzeniem, jak również wsparcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu w przypadku pozostałych zdarzeń.