Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022

W ubiegłą sobotę odbyło się w naszej jednostce Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Walne zebranie, czyli najwyższa władza w każdej OSP. Co roku nasi strażacy spotykają się na obowiązkowym zebraniu, w trakcie którego podejmują kluczowe dla funkcjonowania jednostki decyzje oraz wysłuchują sprawozdania z działalności za miniony rok, sprawozdania operacyjnego, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i klubu HDK ‘Krewniak”. W trakcie spotkania prezentowane są również wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. W takcie zebrania wręczono medale i odznaczenia oraz upominki dla osób zaangażowanych i wyróżniających się na wielu płaszczyznach działalności naszej jednostki.
 
Serdeczne podziękowania kierujemy do przybyłych gości, dziękujemy za ciepłe słowa jak i okazywane wsparcie.