Walne Zebranie Sprawozdawcze

W ostatnią niedzielę marca odbyło się w naszej jednostce Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z naszej działalności za rok 2021, sprawozdanie operacyjne, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz klubu HDK ‘Krewniak”. Zaprezentowano również plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. Natomiast przed budynkiem została zaprezentowana flota naszych pojazdów oraz pozyskany w 2021 roku sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
Serdeczne podziękowania kierujemy do przybyłych gości, dziękujemy za ciepłe słowa jak i okazywane wsparcie.