Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W niedzielę 29 sierpnia odbyło się w naszej jednostce Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.
 
W jego trakcie przedstawiono sprawozdania z działalności i funkcjonowania OSP w roku 2020 oraz przedstawiono plan działalności na rok bieżący. Istotną częścią tegorocznego spotkania były wybory nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej na lata 2021-2026.
 
W wyniku głosowania ukonstytuował się nowy Zarząd OSP w składzie:
Prezes – Tomasz Góra
Wiceprezes – Krzysztof Kubica
Naczelnik – Michał Barcik
Zastępca Naczelnika – Łukasz Marek
Skarbnik – Jarosław Juraszek
Sekretarz – Bogusław Bronowski
Gospodarz – Krzysztof Halama
Kronikarz – Alicja Góra
Członek Zarządu ds. MDP – Dominik Kania
Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – Piotr Januła
Członek – Wojciech Nikiel
Członek – Maksymilian Czerwiński
 
Podczas zebrania czterech druhów naszej jednostki otrzymało tytuł członka honorowego. Byli to Antoni Wałęga, Władysław Wałęga, Mieczysław Loranc oraz Kazimierz Wawrzeszkiewicz.