Weekend z pożarami wewnętrznymi i OLC FIRE

W miniony weekend był bardzo owocny w zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Do naszej jednostki zawitała firma
OLC FIRE wraz z mobilną komorą ogniową oraz instruktorzy CFBT, czyli specjaliści na skale krajową m. in. z zakresu teorii spalania, gaszenia pożarów i taktyki działań ratowniczo – gaśniczych.

Szkolenie rozpoczęliśmy w budynku naszej remizy teorią rozwoju pożaru, czytaniem dymu B-SAFE, wykorzystaniem termowizji w działaniach gaśniczych, wentylacją taktyczną, oraz taktyką działań gaśniczych. Następnie udaliśmy się w teren gdzie odbyły się zajęcia praktyczne. Rozpoczęliśmy od makiety dużego domku dla lalek (dollhouse) czyli modelu do pokazów w małej skali. Dzięki temu mogliśmy praktycznie omówić teorie spalania i zjawiska pożarowe. Poprzez zastosowanie dużej makiety możliwe było również omówienie zagadnień taktycznych. W następnym etapie ćwiczyliśmy operowanie prądami gaśniczymi, poruszanie się z linią gaśniczą w budynku oraz procedurę wejścia do pomieszczenia/obiektu. Ostatni etap warsztatów realizowany był w mobilnej komorze ogniowej. Dzięki temu strażacy mieli możliwość zaobserwowania rozwoju pożaru w warunkach rzeczywistych, gdzie temperatura sięgała 650ºC. Szkolenie było jednodniowe, jednak trwało cały weekend, przez co udało się przeszkolić 70 strażaków. Warto dodać, że podczas pierwszego dnia poczynania starszych kolegów obserwowała nasza MDP Łodygowice!

Podczas szkolenia strażacy mieli możliwość skorzystania z ubrań firmy Ballyclare oraz bielizny trudnopalnej Brubeck.

Serdeczne podziękowania ślemy w kierunku OLC FIRE i wszystkich instruktorów – bez nich nie było by to możliwe. Wasza wiedza i jakże właściwy sposób jej przekazania z pewnością zaowocuje w działaniach gaśniczych prowadzonych przez uczestników szkolenia w realnych pożarach:

Dariusz Olcen, Paweł Łabędzki, Raf Antosik,Arkadiusz Frankiewicz

– dzięki!

Dziękujemy za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia:
KP PSP Żywiec
Eco Team Service Sp z oo
Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach
Hańderek To co lubisz
Kameleon – sala bankietowa
Piekarnia Góra
Oraz wszystkim Wam, uczestnicy szkolenia. Panująca atmosfera sprzyjała nabywaniu nowej wiedzy, a nowe kontakty być może poskutkują kolejnymi warsztatami w innych regionach naszego województwa.