Lanca gaśnicza – ćwiczenia

Wczoraj, w godzinach popołudniowych, zorganizowaliśmy ćwiczenia mające na celu zapoznanie się z naszym nowym sprzętem do gaszenia pożarów wewnętrznych jakim jest lanca mgłowa. Lance przeznaczone są do gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu pożarów  wewnętrznych w przestrzeniach zamkniętych, trudno dostępnych oraz stwarzających zagrożenie dla ratowników. Urządzenia zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów zgodnie ze standardami obróbki mechanicznej, cieplnej oraz galwanicznej, co potwierdziły przeprowadzone testy w jednostkach szkolnych PSP. Posiadana przez nas lanca MK-700-A/52 posiada otwory w głowicy, które pozwalają wytworzyć mgłę wodną w kształcie stożka o zasięgu około 5m i dodatkowo parasol o promieniu około 2m. Jej wydajność to około 260l/min.

Ćwiczenia przeprowadziliśmy na terenie zamkowo – parkowym w Łodygowicach. Do dyspozycji mieliśmy budynek o wymiarach 3×4 metry. Początkowo omówiliśmy zasady postępowania z lancą, jej parametry, obserwowaliśmy także kształt mgły wodnej wydobywającej się z głowicy. Następnie przeszliśmy do forsowania ściany. Lanca posiada grot wykonany ze stali narzędziowej NZ3 o wysokiej jakości co pozwala jej na przebijanie ścian. Pierwsza próba była przeprowadzona na ścianie z czerwonej cegły o grubości około 10cm. Po kilkunastu uderzeniach młotem głowica znalazła się  w środku i była gotowa do działania. Najgrubsza ściana na jakiej ćwiczyliśmy miała grubość ok. 20cm. Tutaj była potrzeba wykonania kilkudziesięciu uderzeń, aby przebić ścianę. Jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że lanca mgłowa jest niezwykle wytrzymała. Ostatnim etapem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności gaśniczej lancy. W związku z tym podpaliliśmy wsad paliwowy i odczekaliśmy do wzrostu temperatury. Gdy temperatura znacznie wzrosła, pożar się rozwinął, a w środku zaczęły zbierać się znaczne ilości gazów pożarowych, podaliśmy wodę poprzez lancę mgłową. Jak się spodziewaliśmy, jej efekt chłodzący był bardzo dobry, a jej użycie pozwala uniknąć nadmiernego zalewania podczas pożaru. Dzięki  zdolnościom przebijania jej użytkownika ogranicza tylko wyobraźnia. Poddasza, pustostany, kotłownie, kontenery, garaże, a nawet śmieciarka nie będzie stwarzała problemu poprzez brak dostępu do jej wnętrza.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego sprzętu i mamy nadzieję, że niejednokrotnie ułatwi nam on działania gaśnicze w przestrzeniach trudno dostępnych. To na pewno nie ostatnie ćwiczenia z lancą. Skuteczność jej obsługiwania wiąże się z wieloma godzinami szkoleń, do czego na pewno będziemy dążyć. Pragniemy też bardzo podziękować spółce Eco Team Service za udostępnienie obiektu do ćwiczeń.