Zbiórka szkoleniowa – medyczne działania ratownicze

Rok szkoleniowy zakończyliśmy dzisiejszym spotkaniem z zakresu medycznych działań ratowniczych. Nasi strażacy odświeżali wiedzę i umiejętności na czterech stacjach:
1) udrażnianie dróg oddechowych ze szczególnym naciskiem na zakładanie przyrządów nadgłośniowych
2) nagłe zatrzymanie krążenia
3) ocena i badanie pacjenta, badanie urazowe
4) urazy oraz krwotoki, wykorzystanie opatrunku hemostatycznego i opaski zaciskowej.
Trzy stacje prowadzili nasi ratownicy medyczni, natomiast jedną nasz strażak studiujący ratownictwo medyczne.
Całość poprzedził wykład i przedstawienie zasad wypełniania dokumentacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.