Zbiórka szkoleniowa – ratownictwo chemiczne w zakresie podstawowym

Wczorajsza zbiórka to ratownictwo chemiczne w zakresie podstawowym. Z uwagi na fakt, że jako jedyna jednostka OSP w powiecie żywieckim jesteśmy ujęci w planie ratowniczym powiatu do realizacji działań ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym, szkolimy się i doposażamy w tym zakresie.
Zbiórkę rozpoczęliśmy teorią, gdzie zostały przedstawione zadania w zakresie podstawowym, wymagane wyposażenie i rozpoznanie w zdarzeniach z udziałem materiałów niebezpiecznych. Drugi etap to zapoznanie z posiadanym sprzętem. Strażacy ćwiczyli zakładanie ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznym wraz ze sprzętem ochrony układu oddechowego. Przypomniano zasady pomiaru stężeń wybuchowych przy użyciu detektora wielogazowego. Ponadto zapoznaliśmy się ze sprzętem wykorzystywanym do ograniczania i uszczelniania wycieków m. in. zaciskarka do rur, zestaw klinów pneumatycznych oraz poduszki i korki uszczelniające. Ostatnim elementem zbiórki było wykonanie stanowiska do dekontaminacji wstępnej przy użyciu samochodów ratowniczo-gaśniczych.