Zderzenie pojazdu z barierą energochłonną

22:41 – Rybarzowice, droga S1

Do zdarzenia udaliśmy się dwoma zastępami. Wg zgłoszenia, zdarzenie miało mieć miejsce pomiędzy węzłem Buczkowice, a węzłem Łodygowice. Jednak w trakcie dojazdu jeden z naszych zastępów zauważył zdarzenie przed węzłem Buczkowice od strony Bielska-Białej. W wyniku zderzenia pojazdu z barierą energochłonną nikt nie doznał obrażeń. Uszkodzony pojazd blokował lewy pas ruchu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca, odpięciu akumulatora, zakręcenia zaworu instalacji gazowej, neutralizacji wycieków z pojazdu, usunięciu pojazdu na pobocze i uprzątnięciu jezdni. W związku z tym, że zgłoszenie wskazywało na wspólny obszar chroniony KP PSP w Żywcu i KM PSP w Bielsku-Białej do zdarzenia udały się również sekcje techniczne z obu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.