Ćwiczenia na obiekcie – roty asekuracyjne

W sobotę zorganizowaliśmy ćwiczenia na obiekcie piekarni w Łodygowicach, których głównym założeniem było wykorzystanie rot asekuracyjnych. W ćwiczeniach poza naszymi trzema zastępami uczestniczyła również jednostka OSP Trzebinia. Ćwiczenia te były zakończeniem panelu zbiórek z zakresu ratowania strażaków i wykorzystania rot asekuracyjnych w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Scenariusz zakładał pożar elewacji budynku powstały od pożaru w piwnicy. Przybyły na miejsce zastęp OSP Trzebinia zastał palącą się ścianę elewacji, a następnie uzyskał informację od zarządcy budynku, że w piwnicy powinien znajdować się mężczyzna, który był odpowiedzialny za ogrzewanie budynku. Podczas gdy jedna rota gasiła elewację, druga weszła do budynku celem odnalezienia mężczyzny. Należy zaznaczyć, że piwnica była w pełni zadymiona, a strażacy ćwiczyli z podpiętymi aparatami powietrznymi. Po odnalezieniu poszkodowanego i wyniesieniu na zewnątrz stwierdzono u niego zatrzymanie krążenia i przystąpiono do udzielania medycznych działań ratowniczych. Po przekazaniu poszkodowanego strażakom na zewnątrz rota ponownie weszła do środka celem ugaszeniu pożaru i odnalezieniu trzech butli z gazem propan-butan. Po wejściu zawalił się na nich strop i strażacy zostali uwięzieni.  

Po otrzymaniu sygnału ‘RATUNEK’ dowódca skierował do środka rotę asekuracyjną, która po wejściu odnalazła poszkodowanego i wyprowadziła go na zewnątrz. Następnie celem odnalezienia drugiego strażaka, który był nieprzytomny, skierował do wewnątrz cały zastęp RIT. Po wejściu do piwnicy zawaliła się klatka schodowa i jedynym wyjściem na zewnątrz było małe okienko. Z uwagi na daleką odległość poszkodowanego strażaka oraz trudności w poruszaniu się związane z dużym zadymieniem, a także konieczność wymiany źródła powietrza u nieprzytomnego strażaka roty musiały się wymieniać i opuszczać budynek. Docelowo strażak został wyciągnięty z miejsca poniżej poziomu gruntu przez wspomniane okienko z użyciem deski ortopedycznej. Następnie tą samą drogą budynek opuściły roty asekuracyjne.

Założenie mogło potoczyć się na różne sposoby, a było to uzależnione od podejmowanych decyzji przez Kierującego Działaniem Ratowniczym. Ćwiczenia zakończyły się omówieniem i podsumowaniem podjętych decyzji i zastosowanych technik ewakuacji. Ukazały aspekty, w których należy się szkolić. Była to dla wszystkich okazja, aby w praktyce zastosować ćwiczone techniki na poprzednich zbiórkach. Ponadto ćwiczenia ukazały istotę stosowania rot asekuracyjnych i uświadomiły strażakom zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie działań gaśniczych.