Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach została włączona w 1995 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i aktualnie to jedna z najczęściej interweniujących jednostek na terenie powiatu żywieckiego. Głównym terenem działania jest nasza miejscowość oraz cała gmina Łodygowice. Warto jednak zaznaczyć, że z uwagi na bliskość miasta Żywiec jesteśmy dysponowani  na teren powiatu jako zabezpieczenie rejonu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Żywcu.

Gmina Łodygowice, jako nasz główny teren działania, znajduje się w powiecie żywieckim w województwie śląskim. Zajmuje powierzchnię około 35 km2 i zamieszkuje ją ponad 14 tys. mieszkańców. Przez gminę przebiega droga ekspresowa S1 należąca do paneuropejskiego korytarza transportowego nr VI oraz linia kolejowa na kierunku północ-południe będąca częścią transeuropejskiej sieci transportowej. Teren gminy jest znacznie pofałdowany i mocno zalesiony. Powyższe szlaki komunikacyjne, bliskość gór, a także dostęp do jeziora powoduje różnorodność interwencji i sporą ich ilość, co stawia przed nami wysoką poprzeczkę dotyczącą wyposażenia oraz wyszkolenia.