Podsumowanie interwencji w 2019 roku

W minionym roku nasza jednostka wyjeżdżała do 127 interwencji:
pożary – 46
miejscowe zagrożenia – 54
alarmy fałszywe – 4
Ponadto 23 razy byliśmy wzywani na zabezpieczenie rejonu operacyjnego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Żywcu.