Regulamin II Manewrów Ratowniczo-Gaśniczych w Łodygowicach

1. Organizatorem manewrów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach.

2. Jednostki zgłaszają swój udział poprzez wysłanie wiadomości e-mail:
[email protected] w treści wiadomości wpisując „OSP (nazwa jednostki) zgłasza się do udziału w manewrach”. Organizator w wiadomości zwrotnej poinformuje o zakwalifikowaniu się jednostki.

3. Ilość zespołów biorących udział jest ograniczona (udział bierze 18 zastępów). Decyduje kolejność zgłoszenia.

4. Manewry odbędą się 13 kwietnia 2024. Zbiórka jednostek biorących udział o godz. 10:00 w Łodygowicach na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury znajdującym się przy ul. Plac Wolności 5.

5. Wpisowe wynosi 300 zł. Wpłatę należy dokonać do 29 lutego 2024 na konto OSP Łodygowice o nr 75813700090000029920000010 Bank Spółdzielczy w Żywcu. W tytule wpisując „Opłata wpisowa + nazwa jednostki”. Opłatę należy dokonać po potwierdzeniu zakwalifikowania się do manewrów.

6. Wymagany jest przyjazd samochodem typu GBA lub GCBA, na którym znajdują się cztery aparaty ochrony dróg oddechowych oraz zestaw narzędzi hydraulicznych.

7. Wszyscy druhowie biorący udział muszą mieć ważne badania lekarskie
pozwalające na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz kursy adekwatne do funkcji w zastępie.

8. Obowiązuje ubiór dostosowany do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

9. Na starcie każdy zespół otrzyma tabele czasów startu oraz wytyczne dojazdu do miejsca gdzie odbędzie się założenie.

 10. Na wykonanie założenia zespół ma 20 minut. O upływie czasu poinformuje sędzia.

11. Podczas poruszania się po drogach publicznych obowiązują przepisy ruchu drogowego.

12. Zabrania się z korzystania z sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, chyba że organizatorzy wydadzą taką dyspozycje.

13. Zadania będą oparte na ogólnej wiedzy z zakresu działań ratowniczo-
gaśniczych i KPP.

14. Udział w manewrach jest dobrowolny.

15. Organizatorzy nie odpowiadają prawnie jak i finansowo za szkody, które
zostaną wyrządzone przez któregokolwiek członka grupy.

16. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholów.

17. Inne przypadki nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Kontakt: druh Łukasz Marek tel. 512693088