Spotkania z dziećmi

Maj to dla nas bardzo intensywny miesiąc. Poza naszym świętem, wieloma uroczystościami, interwencjami, zbiórkami szkoleniowymi, ćwiczeniami powiatowymi, uczestnictwu w pikniku rodzinnym, recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, braliśmy również udział w manewrach ratowniczych w Hecznarowicach, a na terenie naszej jednostki realizowane było szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. O tych dwóch ostatnich jeszcze wspomnimy, ale dziś o tym z czego maj słynie u nas najbardziej, czyli spotkania z dziećmi. Mamy na naszym terenie cztery przedszkola, klasy zero oraz Szkołę Specjalną. Łącznie w ostatnim czasie towarzyszyło nam ponad 300 dzieci. Jedni przybyli do naszej remizy, a do innych udaliśmy się samochodami. Na spotkaniach rozmawiamy na tematy bezpieczeństwa jak numer alarmowy i wzywanie pomocy, omawiamy jak wygląda funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz prezentujemy wyposażenie naszych samochodów. Nieodzownym elementem każdego spotkania jest lanie wodą ze strażackiego węża oraz możliwość wejścia do kabiny wozu strażackiego. Każde z dzieci otrzymało od naszych strażaków słodki upominek.