SZKOLENIE W FireTrap.pl TRAINING ACADEMY

W roku bieżącym kolejne troje naszych strażaków uczestniczyło w szkoleniach ze strażackiego survivalu poziom 1 i 2.
 
Poziom 1 – Doskonalenie działań strażaka w strefie zagrożenia
Szkolenie przygotowuje strażaków do działań podczas pożarów budynków w najgorszych warunkach, jakie można spotkać na swojej drodze. Uczestnicy ćwiczyli konfigurowanie swojego wyposażenia, przygotowanie do wejścia do strefy zagrożenia, zakładanie swoich środków ochrony osobistej, posługiwanie się akronimem SPOŁEM. Uczyli ewakuować się ze strefy zagrożenia przez małe okno lub wąską przestrzeń. Wzywali pomocy w sytuacji zagrożenia i dowiedzieli się jak wielkie znaczenie ma sygnalizator bezruchu. Analizowali wypadki strażaków i wspólnie z instruktorami wyciągali z nich wnioski. Dowiedzieli się na czym polega postępowanie w sytuacji awarii aparatu powietrznego i jak wyplątać się z potrzasku. Poruszany był problem łączności podczas pracy w aparatach powietrznych.
Główny nacisk kładziony był na ćwiczenia praktyczne w warunkach symulujących najtrudniejsze akcje. W centrum szkoleniowym znajduje się zaprojektowany tor przeszkód, na którym strażacy sprawdzają umiejętności nabyte podczas szkolenia, symulując warunki braku widoczności w gęstym dymie.
 
Poziom 2 – Ratowanie strażaków przez strażaków
Szkolenie przygotowujące do sytuacji, w której strażak podczas pożaru wpadnie w tarapaty i będzie wymagał pomocy roty asekuracyjnej. Każde zdarzenie wymaga od dowodzącego wyznaczenia zespołu gotowego, by w każdej chwili ruszyć na pomoc innemu strażakowi. Od każdego strażaka powinno wymagać się, by potrafił działać w ramach takiego zespołu, znał techniki poszukiwania i ewakuacji.
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się jak zareagować na wezwanie pomocy przez strażaka, jak odnaleźć go i ewakuować, jak ocenić stan nieprzytomnego ratownika i dostarczyć mu zapasowe źródło powietrza, a nawet zmienić maskę w zadymieniu. W scenariuszach szkolenia znalazły się elementy takie jak ewakuacja strażaka z ciasnej zawalonej przestrzeni, okna, dachu, piwnicy, dziury w podłodze. Uczestnicy trenowali szybkie rozbieranie strażaka ze środków ochrony osobistej do resuscytacji. Omawiane były zasady przygotowania roty asekuracyjnej do działań, prowadzenie przez nią rozpoznania i sprzęt, który może przydać się w akcji.
 
Łącznie powyższe szkolenia ukończyło w Warszawie 6 naszych strażaków.
 
Opis szkoleń pochodzi ze strony organizatora – firetrap.pl