Zbiórka szkoleniowa – założenia ćwiczebne

Podczas ostatniej czwartkowej zbiórki naszych strażaków realizowane były założenia ćwiczebne. Skupiliśmy się na scenariuszach zakładających działania w budynkach.

Jeden ze scenariuszy zakładał alarm z instalacji wykrywania pożaru, drugim było otwarcie mieszkania natomiast trzeci to pożar pralki. Po zakończonych ćwiczeniach każdy ze scenariuszy omówiono, przypomniano obowiązujące zasady działania podczas takich zdarzeń oraz skontrolowano poprawność wypełnienia dokumentacji przez dowódców w postaci druków przekazania terenu/obiektu/mienia.