Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach ogłasza przetarg na:

Zakup fabrycznie nowego  samochodu  ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łodygowicach.

Termin składania ofert: 14.07.2016 r. godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Łodygowice,

                                 ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice,

                                         Biuro Obsługi Klienta

Informacji udziela: Tomasz Góra,  tel. 506 721 248.

 

Ogłoszenie wraz  z załącznikami pod linkiem:

http://uglodygowice.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=184