Zbiórka szkoleniowa – podział zadań w zastępie podczas zdarzeń drogowych

Na ostatniej zbiórce skupiliśmy się na przydziale zadań dla poszczególnych strażaków w zastępie. Dążymy do tego, że podział na rotę techniczną i medyczną oraz przypisanie im konkretnych zadań do realizacji pozwoli z czasem sprawniej i szybciej podejmować interwencję.